Nowy Tomyśl
rowerowytomysl@gmail.com

Skala oznakowania i trudności szlaku

Ocena oznakowania szlaku

 

keditbookmarks– Szlak nie istnieje praktycznie w ternie, występują  sporadyczne stare oznakowania, ktre nie pozwalają na nawigacje w terenie Ocena: Nieczytelny

 

keditbookmarkskeditbookmarksBrak oznakowań szlaku na odcinku wielu kilometrów, częste przypadki błądzenia. Ocena: Zły

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarks–  Sporadyczne przypadki zabłądzenia.  Brak dodatkowych oznakowań w postaci drogowskazów i tablic Ocena: Dostateczny

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarksPojedyncze braki znaków, nie wpływające na zabłądzenie. Maksymalna ocena jaką może otrzymać szlak jednokierunkowy. Ocena: Dobry

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarks– Oznakowanie prowadzi po trasie, nie wymagany dodatkowy sprzęt (mapa, GPS). Dodatkowa infrastruktura – tablice drogowskazy. Ocena: Bardzo dobry

Ocena Trudności szlaku

Gwiazdki przysługują za:

Drogi asfaltowe występują na mniej niż 50 % trasy – 1 gwiazdka

Przewaga podjazdów – 1 gwiazdka

 utrudnienia wymuszając schodzenia z roweru – 1 gwiazdka

Odcinki piaszczyste ponad 20 % trasy – 1 gwiazdka

Dodatkowa gwiazdka dla szlaku, który otrzymał maksymalnie 3 gwiazdki za oznakowanie szlaki

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarks–  Szlak bardzo trudny

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarks– Szlak trudny

keditbookmarkskeditbookmarkskeditbookmarks – Szlak z niewielkimi utrudnieniami

keditbookmarkskeditbookmarks– Szlak łatwy

keditbookmarks– Szlak bardzo łatwy